Ako používať Office 365 ProPlus na zdieľanom počítači?

Office 365 ProPlus je z licenčného pohľadu určený pre konkrétneho používateľa. To znamená, že ak máte 20 pracovníkov, tak musíte mať aj 20 licencii na Office 365 ProPlus aj keby ste mali len 10 počítačov pri ktorých sa pracovníci striedajú (každý má svoje Windows konto). Office 365 ProPlu...

Peter Belko

Pozrite si Microsoft Forms v Office 365 Edu

Microsoft Forms je súčasťou Office 365 Education a ponúka učiteľom a študentom vytvárať online dotazníky a prieskumy. Je to ideálne pri prácach ak potrebujete zozbierať informácie od respondentov a tieto potom vyhodnotiť. Je to rýchlejšie ako v prípade papierových dotazníkov. Využiť to môžete ...

Peter Belko

Webinár cez Skype – možnosti pre účastníkov

Webinár cez Skype je jednoduchá možnosť ako sa zúčastniť školenia alebo predstavenia produktu a služby bez nutnosti cestovania na miesto prezentácie. Využiť sa to dá aj na porady pracovníkov v rôznych lokalitách. Znižujú sa tak náklady na cestovanie a celkovo je to efektívnejšie z pohľadu prom...

Peter Belko

Ako exportovať tabuľku Access na SharePoint

Druhá časť seriálu o Access a SharePoint popisuje ako exportovať tabuľku Access na SharePoint ako zoznam. Seriál využíva jednoduchý scenár práce s údajmi v malej firme alebo pracovnom tíme. V prvej časti ste vytvorili tabuľku, ktorá je pripravená na export na SharePoint online v Office 365.

Peter Belko