Microsoft Forms je súčasťou Office 365 Education a ponúka učiteľom a študentom vytvárať online dotazníky a prieskumy. Je to ideálne pri prácach ak potrebujete zozbierať informácie od respondentov a tieto potom vyhodnotiť. Je to rýchlejšie ako v prípade papierových dotazníkov. Využiť to môžete aj na rýchle zistenie znalostí, nakoľko je možné nastaviť aj správnosť odpovede. Takže pri chybnej odpovedi sa táto skutočnosť zobrazí. Nižšie popisujem ako použiť Microsoft Forms.

Microsoft Forms v Office 365 Education

Microsoft Forms nájdete na domovskej obrazovke Office 365 Education. Iné plány zatiaľ túto možnosť neposkytujú.

Článok je prístupný len prihláseným užívateľom.


Ing. Peter Belko – autor portálu, content developer, konzultant a lektor pripravuje články, tipy a triky, video návody, webináre a poskytuje školenia a konzultácie pre koncových používateľov.